נושאים נבחרים

סדר ברית המילה לפי העדות השונות.
יש בפנים גם שירים לברית.
כדאי להדפיס ולהביא לברית...