כלי המילה

מגן

סכין

שפורפרת למציצה (להורים שמעדיפים כך)

מגש נירוסטה להנחת הכלים

כרית לברית (תפורה משני הצדדים למניעת נפילה)

תחבושות


מכאן והלאה אלו כלים שאני לא משתמש איתם בברית שיגרתית


מספרים כירורגיות עם קצה מעוגל

מוט מפריד

עקדה (תופס את רגלי התינוק כשאין מי שיחזיק אותם)

מוסקיטו (המוסטט)