תינוק שנולד מהול – ברית מילה

בעקרון – אין כזה דבר. הנטייה לומר להורים שהתינוק נולד מהול באה בעקבות אי ידיעה מהו גדר 'מהול' על פי ההלכה.

ברוב מוחלט של התינוקות שמגדירים אותם מהולים מדובר באיבר שחלק מהעטרה מגולה (לפעמים רוב העטרה ולפעמים מקצתה), אבל מכל מקום הערלה עדיין חופה על העטרה ולכן ילד זה הוא ערל גמור שצריך לעבור ברית מילה רגילה.

צריך לקחת את התינוק למוהל שיודע את ההלכה כדי לדעת מה הדין במקרה שלפניכם.


עוד מאמרים: