סיכומי רבנות (שכונה/יישוב/עיר)

הסבר קצר על הסיכומים

סיכומים אלו אינם סיכום תמציתי. להפך, מטרת הסיכומים זה הוא – לימוד מסודר של הגמרות עם דברי הראשונים והאחרונים ע"י חלוקה לנושאים כותרות וכו'. הבאתי (ברוב הסיכומים, בלנ"ד אעשה כן בכולם בהמשך) את דברי הגמרא הראשונים השו"ע והאחרונים מילה במילה למען יוכל הלומד לעמוד על דבריהם גם אם אני טעיתי בסידור הדברים.

פעמים רבות הבאתי גמרות שלא מובאות בב"י מכיון שהן נצרכות להבנת הסוגיא. את סוגיות הגמרא שהוספתי לקחתי מתוך דברי הראשונים מציוני הגר"א באר הגולה ושאר אחרונים.

דברי הראשונים מועתקים בדרך כלל מתוך ספריהם ולא מתוך מה שהעתיק הב"י, חוץ ממקומות שאין הבדל משמעותי. ישנם ראשונים שהעתקתי שלא מובאים בב"י או שמובאים במקומות אחרים בב"י. כשיש קבוצה של ראשונים שנוקטים באותה עמדה – העתקתי בדר"כ את לשונו של הראשון שמפרט די הצורך לאותו עניין, וכתבתי בסוף הדברים ממי הועתקו הדברים. על פי רוב הבאתי את לשון הראשון שאותו העתיק מהר"י קארו בשו"ע. במידה ויש מספר ראשונים שלומדים מהם דברים קטנים אחרים או שיש הבדל קטנים שאינם משנים לגבי הנושא המדובר – הבאתי את לשונם בהערה הצמודה לשמם. עיין בפנים לדוגמאות.

נשארו מקומות שנשארתי בצריך עיון – סימנתי אותם באדום.

אין לעשות מסיכום זה ספר לצורך מכירה. השארתי את הסיכום בפורמט וורד על מנת שכל אחד יוכל לתקן לשנות ולהוסיף כראות עיניו. עם זאת אבקש אם אפשר למי שמצא טעות שישלח לי על מנת שאוכל לתקן אצלי.

יצחק ממן

הלכות שבת (סימנים רמ – שמד)

לידיעה – רוב הסיכום גמור. אך הסימנים שנוספו למבחני הרבנות (בשינוי האחרון) אינם גמורים – מקווה להשלים בקרוב את כל הסימנים.

בנוסף, אני מצרף כאן את הסיכום הנ"ל מחולק לקבצים כדי שיהיה נוח לעריכה (הסיכום השלם גדול מידי וקשה לערוך אותו במחשב סטנדרטי)

הלכות חופה וקידושין

אני מצרף כאן את הסיכום הזה מחולק לקבצים קטנים כדי שיהיה נוח לעריכה (הקובץ השלם מכיל הרבה עמודים, כך שקשה לתוכנת וורד לעשות בו שינויי עיצוב בלי להתקע).

הלכות איסור והיתר

אני מצרף כאן את הסיכום הזה מחולק לקבצים קטנים כדי שיהיה נוח לעריכה (הקובץ השלם מכיל הרבה עמודים, כך שקשה לתוכנת וורד לעשות בו שינויי עיצוב בלי להתקע).

הלכות נדה

הלכות שמחות (אבלות)

הלכות מקוואות

הלכות מילה וגרות

סיכומי דיינות

לסכומי דיינות לחץ כאן