סיכומי דיינות

הסבר קצר על הסיכומים

סיכומים אלו אינם סיכום תמציתי. להפך, מטרת הסיכומים זה הוא – לימוד מסודר של הגמרות עם דברי הראשונים והאחרונים ע"י חלוקה לנושאים כותרות וכו'.

הבאתי את דברי הגמרא הראשונים השו"ע והאחרונים מילה במילה למען יוכל הלומד לעמוד על דבריהם גם אם אני טעיתי בסידור הדברים.

פעמים רבות הבאתי גמרות שלא מובאות בב"י מכיון שהן נצרכות להבנת הסוגיא. את סוגיות הגמרא שהוספתי לקחתי מתוך דברי הראשונים מציוני הגר"א באר הגולה ושאר אחרונים.

דברי הראשונים מועתקים בדרך כלל מתוך ספריהם ולא מתוך מה שהעתיק הב"י, חוץ ממקומות שאין הבדל משמעותי. ישנם ראשונים שהעתקתי שלא מובאים בב"י או שמובאים במקומות אחרים בב"י.

כשיש קבוצה של ראשונים שנוקטים באותה עמדה – העתקתי בדר"כ את לשונו של הראשון שמפרט די הצורך לאותו עניין, וכתבתי בסוף הדברים ממי הועתקו הדברים. על פי רוב הבאתי את לשון הראשון שאותו העתיק מהר"י קארו בשו"ע. במידה ויש מספר ראשונים שלומדים מהם דברים קטנים אחרים או שיש הבדל קטנים שאינם משנים לגבי הנושא המדובר – הבאתי את לשונם בהערה הצמודה לשמם. עיין בפנים לדוגמאות.

בחלק מהסיכומים עשיתי סימנים כמעט לכל הגמרות שמובאות בסיכום (בלא נדר אעשה לכל הסיכומים בהמשך). הסימן נמצא בהערה הצמודה לציון הדף בגמרא. בנוסף לזה ריכזתי את הסימנים בקובץ נפרד בטבלא גדולה לפי גמרות ובתוספת הציטוט העיקרי של הגמ', על מנת שיהיה קל בחזרות לחזור משם על הסימנים.

נשארו מקומות שנשארתי בצריך עיון – סימנתי אותם באדום.

אין לעשות מסיכום זה ספר לצורך מכירה. השארתי את הסיכום בפורמט וורד על מנת שכל אחד יוכל לתקן לשנות ולהוסיף כראות עיניו. עם זאת אבקש אם אפשר למי שמצא טעות שישלח לי על מנת שאוכל לתקן אצלי.

יצחק ממן

חושן א

בנוסף, אני מצרף כאן את הסיכום הזה מחולק לקבצים קטנים כדי שיהיה נוח לעריכה (הקובץ השלם מכיל 800+ עמודים, כך שקשה לתוכנת וורד לעשות בו שינויי עיצוב בלי להתקע)

חושן ב

סיכום זה לא גמור (מסוכם עד סימן קח). העלתי את הקבצים אע"פ שהם עדיין לא ערוכים.

חושן ג

סיכום זה בשלבי התחלה ממש (מסימן שעח – שצד). העלתי חלק מהקבצים אע"פ שהם לא ערוכים כלל.

אבן העזר

רוב סיכום זה גמור. העלתי את מה שיש אע"פ שהסיכום עדיין לא ערוך סופית.

סיכומי רבנות (שכונה/יישוב/עיר)

לסכומי רבנות לחץ כאן