כיצד בוחרים מוהל / מה צריך לחפש במוהל

יראת שמים

קודם כל צריך לוודא שהמוהל ירא שמים. וזאת מכמה סיבות.

א- ברית מילה זו מצוה ולכן צריך לוודא שהמוהל יעשה אותה כהלכתה. בנוסף לכך, אם המוהל לא שומר תורה ומצות – אסור לו למול (שו"ע סימן רסד סע' א).

ואם הוא מל את התינוק – יש פוסקים (רמ"א שם) שצריך אחרי הברית לעשות לתינוק הטפת דם ע"י מוהל ששומר תורה ומצות.

ב- כתב הרמ"א (ר' משה איסרלייש) בשו"ע (סימן סימן רסד ס"א) וזו לשונו- "יש לאדם לחזור ולהדר אחר… בעל ברית היותר טוב וצדיק". והכוונה באומרו 'בעל ברית' היא למוהל וסנדק (חכמת אדם שער רינה וישועה כלל קמט סע' א). וזאת על פי הספרים הקדושים שנאמר בהם שהסנדק מביא תועלת לרך הנימול.

וכתב היעב"ץ במגדל עוז (נחל תשיעי ראש א') שלא יקח סנדק או מוהל באהבת אדם או בשביל תועלת אם אינם ראויים כי תקנת הנער תלויה בכוונת המטפלים בו.

והוסיף ההחיד"א (בברכי יוסף סימן רסה ס"ק יח) וזו לשונו- מהרי"ל כשהיה סנדק היה טובל (מנהגים ריש הל' מילה). וכתב מור"ם בדרכי משה (אות יא) דחומרא בעלמא הוא, ואין נוהגין כן. עכ"ד. ואני אומר דאם הוא בלתי טהור, טוב וישר לטבול, ולא יגש למזבח הן בעודנו בבגדים צואים עוד טומאתו בו, וכ"ש אם מכוין לתקן, כי לא טהור הוא. ורבים נהגו במקומותנו דבכל אופן טובלים סמוך למצוה כל האפשר. וכן ראוי לנהוג.

מוהל מקצועי

הגדרת מוהל מקצועי היא אין סופית, אבל בין היתר צריך שיהיו לו כמה תכונות עיקריות, והן- זריזות, דיוק, סדר וניקיון, ידע מעשי ורפואי, ידיים טובות, משתלם ומתקדם כל הזמן, וכו'.

המלצות

כמו בכל פעם שאנחנו רוצים לקבל שירות מבעל מקצוע – כדאי לקבל המלצה ממי שכבר התנסה עם המוהל המדובר.

סטריליזציה

לוודא שהמוהל משתמש בערכת ברית סטרילית שעברה עיקור באוטוקלאב. ואם אין לו אז שישתמש לפחות בערכת ברית חד פעמית.

מוהל רגיש ונעים הליכות

ברית מילה היא מצוה גדולה אך עם לא מעט חששות. לכן, חשוב מאוד, לבחור מוהל שידע לחסוך כמה שיותר פחד וחשש מההורים.

לענייננו אם המוהל ידע להסביר להורים את כל מה שהם צריכים לדעת בסבלנות, במאור פנים, בחיוך, בביטחון, בענוה, וכו' – ההורים יהיו יותר רגועים ויוכלו לעבור את המצוה בשמחה!

בנוסף יש מוהל שצריך לרדוף אחריהם לקמצוץ הסבר/מידע- חפשו מוהל שיעבוד אצלכם ולא שאתם תרוצו אחריו ותחפשו אותו כשתצטרכו.

מוהל צריך להיות זמין לכל שאלה. בשבילו זה חצי דקה ובשביל ההורים זה הרבה שעות/ימים של דאגה וחוסר ידיעה.

מוהל שמשתמש בחומרים מתקדמים

יש היום ברוך ה' הרבה אבקות/תרסיסים/משחות/תחבושות מתקדמות שגורמות שיהיה כמה שפחות כאב לתינוק שתיהיה החלמה מהירה, שלא יהיו דימומים, למניעת זיהומים, וכו'.

דברים אלו יחסכו להורים ולתינוק הרבה צער ועגמת נפש. כדאי לשאול את המוהל אם הוא משתמש באלו.

ניהול אירוע

ברית מילה יכול להיות מעמד מאוד מרגש וחוויתי, כדאי שהמוהל ידע לנהל אותו כמו שצריך מבחינת השירים הכיבודים הברכות והמנהגים השונים.

וכן שידע להתאים את סדר הברית הברכות והשירים לעדה שלכם.