זיהום לאחר ברית מילה

מתוך רשימת הסיבוכים האפשריים לאחר ברית מילה, הזיהום נמצא בתחתית הרשימה. שכיחות זיהומים בברית מילה הינם בשיעור של 0.6-0.0006%.

בשנת תשס"א נעשו בארץ ישראל 19,478 אלף בריתות, מתוכם דווחו שני מקרים של זיהום קל. הזיהום הקל לא סיכן במידה כלשהיא את התינוקות.

אבל נתונים אלו נכונים רק בבריתות שנעשתה מילה כהלכה. אבל בבריתות שנעשו שלא כהלכה (עם מגן קלאמפ או פלסטיבל), הזיהומים תופסים מקום שני ברשימת הסיבוכים לאחר המילה.

בנוסף יש לדעת שבהשוואה להסתברות בזיהום לאחר ניתוחים כמו ציפורן חודרנית או טיפולים ניתוחיים לאצבעות הרגליים, נמצא ששיעור הזיהומים בברית מילה נמוכים בעשרות אחוזים (מי שרוצה את המקורות של הנאמר כאן, או שסתם רוצה עוד להרחיב – יכול עיין בספר של ד"ר סודי נמיר, וימל אברהם, עמ' 68-69).