הלכות ברית מילה – מחולק לפי נושאים

מצות המילה

מי חייב למול. מעשה המילה כיצד. תשלום על מצות המילה.

זמן המילה

היום והזמן הראויים. מילה לפני הנץ החמה. תיקון מילה בלילה. מילה בבין השמשות. זמן המילה בתענית. מילה בלילה. מילה לפני היום השמיני. דחיית יום הברית מילה. חישוב זמן המילה במעבר בין ארצות. תינוק שנולד בבין השמשות. ספק אם נולד בבין השמשות. אכילה לפני הברית. תינוק שדחו את מילתו בגלל חולי.

מי ראוי למול

גבר אשה וקטן. גוי. אדם שלא שומר תורה ומצות. מחלל שבת, אבא שרוצה למול את בנו. מוהל חדש. ביטול מוהל.

דיני קדימה בברית מילה

סבא שהוא גם מוהל. שני תינוקות לאחד מילה בזמנה ולשני לא בזמנה. שני תינוקות, אחד כהן והשני לא. הגיע זמן הפדיון לפני שעשו לו ברית מילה.

ברית מילה באבלות

דחיית ברית בגלל אבלות. סנדק באבל. השתתפות אבל בסעודת ברית מילה או פדיון הבן וכדומה. אבל שרוצה להסתפר לפני הברית

איך עושים ברית מילה

תפישה. הכנסת מגן. חיתוך. פריעה. מציצה. חבישה.

הנהגות בעלי הברית (אבי הבן הסנדק והמוהל) ביום המילה

עמידת האב ליד המוהל. עשיית מלאכה ביום המילה. טלית ותפילין בברית המילה.

סדר המילה והברכות

סדר המילה. אמירת הפסוקים. עמידה בזמן המילה והברכות. כסא אליהו. ברכות (על המילה, להכניסו, שהחיינו, הגפן, בשמים, אשר קידש). נוסח קריאת השם ובקשת רחמים. שיר המעלות אשרי. קדיש.

סנדק

מנהג הסנדקאות. מעלת הסנדק. סנדקאות מספר פעמים. את מי כדאי לכבד בסנדקאות. סנדק שלא שומר תורה ומצות. סנדק קטן. סנדק רווק. טבילה לפני המילה. כיבד אדם בסנדקאות וחזר בו. אבי הבן שהוא גם מוהל ורוצה להיות סנדק. סנדק ומוהל כאחד.

מילת גר וגוי

הרדמה במילת גדול. גר שלא יכול לעבור ברית מילה. האם מותר למול גוים שלא לשם גרות. האם מותר למול בן של ישראל שנולד מגויה. זמן מילת הגר. מה מברכים במילת גר. האם מותר למול קראים.

מתי דוחים את הברית מילה בגלל חולי וכדומה

חולה בכל גופו. חולי שיש בו סכנה. חולה באבר אחד. מצב גופני שלא מאפשר למול. חולי תמידי שאינו עובר. מתי קוראים שם לתינוק שדוחים את מילתו. ועוד.

קריאת שם לילד

מתי קוראים שם לילד. קריאת שם הילד על שם הסבא. קריאת שם על שם סבא שעדיין חי. על שם איזה סבא קוראים קודם. האם יש לחשוש לצוואת ר' יהודה החסיד לא לקרוא בשם יהודה או שמואל. שם של רשע. קריאת שם הילד כשם אבי הבן ממש.

ברית מילה בשבת

מילה בזמנה. מילה שלא בזמנה. מתי מילה דוחה את השבת. תינוק שנולד בין השמשות. ספק אם נולד בשבת. זמן ר"ת. תינוק שנולד בניתוח קיסרי/וואקום/מלקחים/הפרייה/מבחנה. דחיית ברית בגלל חילול שבת. הטפת דם בשבת, ועוד.

הלכות הטפת דם ברית לתינוק שנולד מהול

כיצד יודעים אם התינוק באמת מהול. תינוק כמעט מהול. ברכות בעת הטפת דם ברית. כיצד עושים הטפת דם ברית. היכן עושים את ההטפה. ועוד.

ברית מילה דחויה ביום חמישי או שישי

האם עושים ברית מילה שלא בזמנה ביום חמישי או שישי. האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים. מה טעם האוסרים.