ברית מילה עם כפפות

יש הורים שחוששים מזיהום ורוצים שהמוהל יעשה את הברית עם כפפות. אמנם זה דבר אפשרי אבל צריך להבין שאם עושים עם כפפות זה גורם לקשיים במעשה המילה, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה הלכתית, ואפרט.

א) קשה לעשות תפישה של העור עם כפפות, יש פחות רגישות באצבעות ויש נטיה להחלקה של האצבעות. מה שיקרה בברית שההורים רוצים שהמוהל יעשה עם כפפות זה שהוא יעשה את הברית עם מוט הפרדה ועם מוסקיטו – שני הכלים הללו מכאיבים מאוד לתינוק, ולחינם. בנוסף, כשמשתמשים עם מוסקיטו יש בעיה הלכתית.

ב) אי אפשר לפרוע את עור הפריעה עם כפפות. ומי שלא פרע כאילו לא מל. לכן המוהל יצטרך להשתמש בציפורני נירוסטה שמתלבשות על הכפפות – דבר שמסרבל מאוד את הפעולה, מכאיב יותר לתינוק ופחות מהודר מבחינה הלכתית.

מבחינה הלכתית יש שכתבו שזה ביזוי מצווה כשעושים אותה עם כפפות. ואע”פ שנראה יותר כדעת הסוברים שכשיש צורך – אין זה ביזוי מצוה (הרב משה פיינשטיין), מכל מקום כאן, שאין צורך אמיתי בכפפות – נראה שזה כן ביזוי מצוה (:

יותר חשוב להקפיד על סטריליזציה בתחבושות מאשר על כפפות. לכן אני ממליץ רק לוודא עם המוהל שהוא מנקה היטב את ידיו וציפורניו עם מברשת מיוחדת וסבון בקטרציודי. ולידיעתכם – זיהום זה הסיבוך הכי פחות נפוץ משאר סיבוכי הברית.


מאמרים נוספים: