איך למנוע כאב בברית מילה

ברית מילה – זה קצת כואב

ברית מילה היא פרוצדורה כואבת, איך שלא נעשה. אבל אף על פי כן יש הרבה שיטות שאפשר למנוע את רוב הכאב בברית מילה.

אלחוש או הרדמה

בטח אתם כבר יודעים שיש אפשרות לאלחש את מקום הברית, ובכך להפחית מהכאב. אבל דבר זה גורם בחלק מהמקרים לסיכונים מיותרים. וכן לפעמים זה רק כואב יותר (לפני ואחרי הברית) מאשר אם לא היו עושים הרדמה. לכן לדעתי לא כדאי לעשות כן (מי שרוצה יוכל להרחיב על זה כאן). אבל יש דרכים אחרות, בלי סיכון, שגורמים לכך שכמעט ולא יכאב לתינוק.

ברית כהלכה

דבר ראשון צריך לעשות ברית כהלכתה. מי שמבצע את הברית עם כלים כמו קלאמפ וכדו' – מכאיב הרבה יותר בתהליך הברית (לפני הברית, תוך כדי, ואחרי הברית). ובנוסף מסכן מאוד את אבר הברית של התינוק (מוזמנים לקורא את המאמר השלם על זה).

שיטה לעשיית הברית

יש כמה שיטות לביצוע הברית. באופן כללי, יש מוהלים שעושים את הברית עם מוסקיטו – וזה מאוד מכאיב. וכן זה גורם בדר"כ שלא תהיה פריעה שלמה (דבר שלא טוב בכלל, גם מבחינה סגולית וגם מבחינת ריפוי האבר, שזה יכול לגרום יותר להידבקויות)

ויש מוהלים שעושים לפני הברית הפרדה בין העורות עם מוט הפרדה מנירוסטה. פעולה זו מכאיבה קצת לתינוק, ואפשר להימנע ממנה כדלהלן.

ויש מוהלים שיש להם שיטת תפיסה מיוחדת, כך שלא צריכים להשתמש במוט הפרדה. מוהל מיומן שעושה תפישה ללא הפרדה יכול לסיים עם הברית תוך 10 שניות.

אמנם האמת היא שהרוב תלוי בזריזות של המוהל, ולא אם הוא עושה עם מוט או בלי.

משכך כאבים

יש אפשרות לתת לתינוק משכך כאבים (כגון נובימול). נהוג לתת החל משעתיים לפני המילה ועד 24 שעות לאחר מכן.

בד טבול במי סוכר / מיץ ענבים

כבר הוכח מעל כל ספק בכמה מחקרים שפעולת מציצה, ובמיוחד מציצה של בד שטבול בסוכרוז, מקל על כאב התינוק מאוד. וכן רואים בפועל בבריתות.

שימוש באבקות/תחבושות/תרסיסים מיוחדים

נפוצים היום הרבה חומרים שעוזרים חיצונית להקלת כאב, ובכך מונעים את העיקר הצער (מיד לאחר החיתוך). וכן תחבושות מיוחדות שנמסות ומרגיעות, וגורמות שלא יהיו יותר מדי תזוזות במקום הפצע. וכך נחסך כאב בימים שלאחר הברית (וזהו כאב שיכול להיות יותר גדול מהכאב שבזמן הברית).

ואחרי הכל יש גם מעלה בהרגשת הצער

בנוסף צריך לדעת שיש מעלה לצער שהתינוק מרגיש בברית, ואביא את תשובת הרב יצחק זילברשטיין (חשוקי חמד ב"ק צג.) בעניין זה:

שאלה. רופאים רבים שואלים איך זה שאנחנו לא נותנים סם הרדמה לילדים הנימולים שלא יסבלו?

תשובה. כשם שהנביא מיכיהו ביקש מאיש אחר שיכהו, וגם יפצע אותו במכת דם, כדי שהדם הזה והצער של המכה יכפר על עם ישראל, כמבואר ברד"ק, כך אנו אומרים לעם ישראל 'בדמייך חיי בדמיך חיי', והצער והדם מכפרים על ישראל, כשם שמלאך הברית פנחס בן אלעזר כיפר על בני ישראל.

ויעוין בשו"ת אמרי יושר (ח"ב סימן קמ) שהביא בשם המדרש דבמילה בעינן צער, וז"ל המדרש (בראשית רבה פרשה מז): נמול אברהם, א"ר אבא בר כהנא הרגיש ונצטער כדי שיכפול לו הקדוש ברוך הוא שכרו… א"ר ברכיה… אלא הרגיש ונצטער כדי שיכפול הקדוש ברוך הוא שכרו.

ועיין גם במדרש (שם פרשה נט) א"ר ברכיה לפי שנתנה להם בצער, לפיכך היא חביבה ואין נשבעין אלא בה, עכ"ל. הרי שיש ענין גדול בצער שבמילה.

ויעוין גם בהגהות רבי אליהו גוטמאכר (שבת קל.) שציין לספר עוללות אפרים, שהקול של הבכי של המילה עולה לשמים בלי מונע ובלי שום קליפה, ולכן יכול כל אדם לכוון אז בעת צרותיו, שיתפלל בעת שהתינוק בוכה.


לשאלות והתייעצות ניתן ליצור קשר ב-

מאמרים נוספים: