אודות

מטרת האתר

מטרת אתר זה הוא לתת להורים את כל המידע הדרוש לקראת ברית מילה, כדי שיוכלו להכניס את בנם בבריתו של אברהם אבינו בשמחה ובצורה הטובה ביותר, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית.

הקמה וכתיבה

אתר זה הוקם בנדיבות ליבו של ש.ש.

התכנים באתר נכתבו מתוך ספרי רפואה וספרי הלכה רבים – ע”י יצחק ממן (מוהל מוסמך).

תכנים

מצאתם טעות? יש לכם רעיונות לעוד תכנים שנצרכים באתר? אשמח שתיידעו אותי.

תפילה לה’ יתברך

וידוע (פרקי דרבי אליעזר פרק כט) שבזכות מצוה זו נגאלנו ממצרים, ובזכותה אנו עתידים להגאל. אז שבעזרת ה’ שיהיה מזה נחת רוח לה’ יתברך ונזכה כולנו לגאולה שלמה מהרה! אמן.

והלוואי שנזכה שימשיך להתקיים בנו מאמר חז”ל (מסכת שבת דף קל.) תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה, דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב – עדיין עושין אותה בשמחה!

לשאלות התייעצות ולכל דבר אחר – מוזמנים (בשמחה!) ליצור קשר ב-


מאמרים נבחרים:

יש עוד עשרות מאמרים שמובאים בתפריט ‘נושאים חשובים’ – אתם יותר ממוזמנים לעיין…